Dizajniranje veb sajta:

Faza dizajniranja web sajta obuhvata:
Faza dizajniranja web sajta igra ključnu ulogu u stvaranju korisnički prijatnog i estetski privlačnog sajta. Ova faza obuhvata tri ključna koraka: izrada wireframe-a, izrada dizajna i razvoj korisničkog interfejsa (UI). Evo detaljnog opisa svake od ovih koraka:

Izrada wireframe-a:
Wireframe je osnovna skica strukture web stranice bez detalja poput boja, fontova ili slika. To je konceptualni plan koji pomaže u vizualizaciji rasporeda elemenata na stranici. Prilikom izrade wireframe-a, fokus je na postavljanju osnovnih elemenata kao što su glavni meni, sadržajne sekcije, pozivi na akciju (CTA), forme za kontakt ili prijavu, itd. Ova faza omogućava dizajnerima i razvojnim timovima da razumeju strukturu web stranice i organizaciju sadržaja pre nego što se detaljnije pristupi dizajniranju.

Izrada dizajna:
Nakon što je wireframe definisan, sledeći korak je izrada vizualnog identiteta web stranice. To uključuje kreiranje dizajna koji odražava brend, korporativne boje, fontove i stilove. Dizajn se često kreira u alatima za dizajniranje kao što su Adobe Photoshop, Sketch ili Figma. Dizajneri mogu kreirati vizuelne elemente kao što su logotipi, ikone, pozadine i druge grafičke elemente. Važno je da dizajn bude privlačan, ali i funkcionalan, omogućavajući korisnicima lakšu navigaciju i intuitivno korisničko iskustvo.Razvoj korisničkog interfejsa (UI):
Ovaj korak uključuje implementaciju dizajna u interaktivno korisničko sučelje (UI). To obuhvata pretvaranje dizajna u kod koristeći front-end tehnologije kao što su HTML, CSS i JavaScript. Fokus je na detaljima kao što su responsivnost (prilagođenost različitim uređajima), interaktivnost elemenata (animiranje linkova, animacije), kao i pravilno prikazivanje sadržaja. Razvoj korisničkog interfejsa treba da se usredsredi na korisničko iskustvo i osigura da korisnici mogu lako interagovati sa stranicom u cilju dobijanja potrebnih informacija bez poteškoća.
Ovi koraci su ključni za kreiranje estetski privlačnog, ali i funkcionalnog web sajta. Dizajniranje web sajta zahteva pažljivo planiranje, saradnju između dizajnera i razvojnog tima, kao i kontinuirano testiranje kako bi se osiguralo da krajnji proizvod zadovoljava potrebe i očekivanja korisnika.