Istraživanje i Planiranje:

Definisanje ciljeva koje web sajt treba da ostvari:
Obuhvata jasno definisanje ciljeva koje želite postići sa web stranicom. To može uključivati prodaju proizvoda ili usluga, pružanje informacija, izgradnju brenda ili angažovanje korisnika na određeni način. Ciljevi treba da budu merljivi i specifični kako bi se kasnije moglo proceniti da li su postignuti.

Analiza ciljne publike:
Važno je razumeti ko su vaši potencijalni korisnici web stranice. To uključuje demografske podatke kao što su uzrast, pol, lokacija, ali i njihove potrebe, preferencije i navike. Ovo će vam pomoći da prilagodite sadržaj i funkcionalnosti web stranice kako bi bolje odgovarale potrebama vaše ciljne publike.

Analiza konkurencije:
Proučavanje konkurentskih web stranica je ključno kako biste razumeli trenutne trendove u industriji, ali i identifikovali praznine koje možete popuniti svojom web stranicom. Ova analiza može uključivati pregled dizajna, sadržaja, ponude proizvoda/usluga, kao i strategija angažovanja korisnika.Definisanje sadržaja:
Nakon što ste razumeli svoje ciljeve i ciljnu publiku, sledeći korak je planiranje sadržaja web stranice. To obuhvata određivanje koje informacije će biti prisutne na web stranici, kako će biti organizovane i predstavljene. Može uključivati tekst, slike, video sadržaj, kao i bilo kakve dodatne elemente poput blogova, foruma ili interaktivnih alata.
Ova faza je od vitalnog značaja za uspeh vaše web stranice, jer će dobro definisani ciljevi i ciljna publika osigurati da vaša web stranica bude usmerena na pravu publiku i ispunjava njihove potrebe i očekivanja. Takođe, analiza konkurencije pomoći će vam da se istaknete na tržištu i pružite dodatnu vrednost svojim korisnicima. Definisanje sadržaja je ključni korak u procesu izrade web stranice jer određuje koje informacije će biti prisutne na stranici, kako će biti organizovane i predstavljene.

Evo detaljnog opisa ovog koraka:
1. **Identifikacija ključnih informacija:** Prvi korak u definisanju sadržaja je identifikacija ključnih informacija koje će web stranica sadržavati. To uključuje osnovne informacije o proizvodima ili uslugama koje nudite, kontakt informacije, informacije o kompaniji, cenovnike, često postavljana pitanja (FAQ), itd. Ove informacije treba da budu jasno definisane kako bi korisnici lako mogli pronaći ono što traže.

2. **Organizacija sadržaja:** Nakon što su identifikovane ključne informacije, sledeći korak je organizacija sadržaja. To podrazumeva definisanje strukture web stranice, odnosno kako će informacije biti grupisane i raspoređene na različitim delovima stranice. Na primer, možete imati glavni meni sa različitim sekcijama kao što su "O nama", "Proizvodi", "Usluge", "Kontakt", itd. Unutar svake sekcije, sadržaj se dalje može organizovati u podmenije ili blokove informacija.

3. **Kreiranje sadržaja:** Nakon što je struktura definisana, sledeći korak je kreiranje konkretnog sadržaja. To uključuje pisanje tekstova, pripremu slika ili video sadržaja, izradu grafikona ili tabela, itd. Tekstualni sadržaj treba da bude informativan, jasan i privlačan za ciljnu publiku, dok slike i video sadržaj treba da budu visokog kvaliteta i relevantni za temu stranice.

4. **Optimizacija za pretraživače (SEO):** Prilikom kreiranja sadržaja, važno je imati na umu optimizaciju za pretraživače kako bi se poboljšala vidljivost web stranice na internetu. To uključuje upotrebu relevantnih ključnih reči u tekstualnom sadržaju, optimizaciju meta opisa, naslova i URL-ova, kao i obezbeđivanje kvalitetnih i relevantnih linkova.

5. **Prilagođavanje korisničkom iskustvu:** Konačno, sadržaj treba da bude prilagođen korisničkom iskustvu, što znači da treba biti lako čitljiv, pregledan i intuitivan za navigaciju. Važno je da korisnici lako mogu pronaći informacije koje traže bez suvišnih prepreka ili komplikacija.

Definisanje sadržaja je kontinuirani proces koji zahteva pažljivo planiranje i izvršavanje kako bi se osiguralo da web stranica efikasno komunicira sa svojom ciljnom publikom i ostvari svoje ciljeve.