Proces izrade web sajta

Dobrodošli u Web Studio Inspirago

Izrada web sajta uključuje nekoliko faza koje obuhvataju planiranje, dizajniranje, razvoj, testiranje i održavanje. Evo detaljnog pregleda svake od faza:

1. Istraživanje i planiranje obuhvata:
Definisanje ciljeva web stranice: Koji su ciljevi koje treba postići?
Analiza ciljne publike: Ko su korisnici web stranice? Koje su njihove potrebe i očekivanja?
Analiza konkurencije: Istraživanje sličnih web stranica kako bi se razumelo kako konkurencija funkcioniše i šta se može unaprediti.
Definisanje sadržaja: Koje informacije će web stranica sadržavati? Kako će biti organizovane?

Saznajte više

Proces izrade web sajta

Dobrodošli u Web Studio Inspirago

Dizajniranje predstavlja najvažniju fazu u toku izrade web sajta.

2. Dizajniranje obuhvata:
Izradu skice osnovne strukture web stranice bez detalja kako bi se razumeo raspored elemenata.
Izrada dizajna: Kreiranje vizualnog identiteta web stranice uključujući boje, fontove, i stilove.
Razvoj korisničkog interfejsa (UI): Implementacija dizajna u interaktivni interfejs s fokusom na korisničko iskustvo.

Saznajte više

Proces izrade web sajta

Dobrodošli u Web Studio Inspirago

Razvojna faza je faza koja traje najduže i predstavlja najkopleksniju fazu u izradi web sajta

3. Razvoj obuhvata sledeće elemente:
Front-end razvoj: Programiranje korisničkog interfejsa koristeći HTML, CSS, i JavaScript kako bi se postigao željeni dizajn.
Back-end razvoj: Implementacija funkcionalnosti web stranice kao što su obrada podataka, korisnička autentikacija ili interakcija s bazom podataka.
Integracija sadržaja: Dodavanje teksta, slika, video sadržaja i ostalih elemenata na web stranicu.

Saznajte više

Proces izrade web sajta

Dobrodošli u Web Studio Inspirago

Testiranje predstavlja značajnu fazu u toku izrade web sajta.

4. Faza testiranja obuhvata:
Funkcionalno testiranje: Provera da li sve funkcije web stranice rade ispravno.
Kompatibilnost: Testiranje kompatibilnosti web stranice na različitim uređajima (računarima, mobilni uređaji) i pretraživačima.
Korisničko testiranje: Prikupljanje povratnih informacija od stvarnih korisnika kako bi se ocenilo korisničko iskustvo.

Saznajte više

Proces izrade web sajta

Dobrodošli u Web Studio Inspirago

Hostovanje predstavlja postavljanje web stranice na web server kako bi bila dostupna na internetu.

5. Hostovanje obuhvata:
Postavljanje web stranice na web server kako bi bila dostupna na internetu. Ponovno testiranje nakon hostovanja kako bi se osiguralo da nema problema nakon prenosa na server.

Saznajte više

Proces izrade web sajta

Dobrodošli u Web Studio Inspirago

Redovno ažuriranje sadržaja je važan aspekt koji doprinosi boljoj komunikaciji sa klijentima.

6. Faza održavanja obuhvata:
Redovno ažuriranje sadržaja, dodavanje novih informacija ili uklanjanje zastarelih sadržaja. Popravljanje bilo kakvih problema koji se pojavljuju nakon hostovanja. Ažuriranje sajta, poboljšanje performansi i sigurnosti web stranice kroz ažuriranje i primenu novih tehnologija i alata.

Saznajte više

Saznajte više

Upoznajte se sa tehnikama programiranja i upotrebom programskih alata.