Razvoje web sajta:

Faza razvoja web sajta obuhvata:
Faza razvoja web sajta obuhvata programiranje i implementaciju svih funkcionalnosti i sadržaja koji su definisani tokom prethodnih faza planiranja i dizajniranja. Ova faza se sastoji iz tri ključna koraka: front-end razvoj, back-end razvoj i integracija sadržaja. Evo detaljnog opisa svake od ovih faza:

Front-end razvoj:
Front-end razvoj se odnosi na programiranje korisničkog interfejsa (UI) web sajta koristeći front-end tehnologije kao što su HTML, CSS i JavaScript. HTML (HyperText Markup Language) se koristi za strukturiranje sadržaja web stranice, CSS (Cascading Style Sheets) se koristi za stilizaciju i dizajniranje elemenata, dok se JavaScript koristi za interaktivnost i dinamičke efekte na web stranici. Front-end razvoj je odgovoran za implementaciju dizajna koji je kreiran u fazi dizajniranja, osiguravajući da web stranica bude estetski privlačna i funkcionalna na različitim uređajima i pretraživačima.

Back-end razvoj:
Back-end razvoj se fokusira na implementaciju funkcionalnosti web sajta koje se odvijaju "iza scene", van vidokruga korisnika. To uključuje obradu podataka, korisničku autentikaciju, interakciju sa bazom podataka i sve ostale poslovne logike. Za back-end razvoj se obično koriste programski jezici i okviri kao što su PHP, Python, Ruby, Java, Node.js, Django, Flask, Ruby on Rails, Spring itd. Back-end razvoj osigurava da web sajt može dinamički generisati sadržaj, obraditi korisničke zahteve, upravljati korisničkim sesijama, pristupati podacima u bazi podataka i izvršavati ostale funkcionalnosti koje su neophodne za ispunjenje ciljeva web sajta.Integracija sadržaja:
Nakon što su front-end i back-end razvoj završeni, sledeći korak je integracija sadržaja na web sajt. To uključuje dodavanje teksta, slika, video sadržaja i drugih elemenata koji su deo planiranog sadržaja. Integracija sadržaja zahteva pažljivo postavljanje i formatiranje sadržaja kako bi se osiguralo da se uklapa u dizajn web stranice i da se pravilno prikazuje na različitim uređajima i ekranima. Ovaj korak takođe može uključivati optimizaciju sadržaja za pretraživače (SEO), kao što su dodavanje meta tagova, optimizacija slika, kreiranje SEO-friendly URL-ova itd.

Ova faza zahteva blisku saradnju između front-end i back-end developera kako bi se osiguralo da web sajt bude funkcionalan, efikasan i privlačan za korisnike. Integracija sadržaja igra ključnu ulogu u finalizaciji web sajta pre lansiranja.