Registracija domena

domenŽelite da pronađete neku osobu ili firmu na internetu? Kako?

Morate ukucati adresu na svom kompjuteru. Ta adresa mora biti jedinstvena (može biti ime ili broj) kako bi kompjuteri, po Vašem nalogu, mogli da je pronađu. ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je međunarodna korporacija, osnovana 1998. godine, koja koordinira ovaj proces. Ona ne može da kontroliše sadržaj na internetu, ali zahvaljujući kontroli domena obezbeđuje sigurnost, stabilnost i operativnost sistema.

Šta je domen?

To je skup podataka koji opisuju jedinstvenu administrativno – tehničku celinu na internetu, koja koristi cifre. Naziv domena je tekstualna oznaka prema DNS (the domain name system). Da pojasnimo ovo na praktičnom primeru. Čuli ste za Google pretraživač? Da li Vam je lakše da kucate: www.google.com (URL adresa) ili 216.58.219.4. (IP adresa)?

Naravno, lakše je upamtiti tekstualni naziv. Globalna mreža je danas toliko napredovala da je dovoljno ukucati samo deo naziva i traženi sajt će se pojaviti.

U nazivu domena postoje dva elementa: pre i posle „tačke“ (pr. “gmail.com”). Posle tačke je najviši nivo domena, u našem primeru to je “.com”. Pre tačke nalazi se ime korisnika, ovde je to “gmail”, koje omogućava registraciju. Svi domeni nalaze se u Centralnom registru kojim upravlja Registar internet domena. Nekada se domen ispisivao slovima engleskog alfabeta, ali razvojem IDN standarda (International Domain Name) danas se koriste i drugi svetski jezici i pisma, što se može videti i u našem nacionalnom domenu “.срб”, o čemu će kasnije biti reči.

Domen može da ima od 2 do 63 znaka I to: cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i “crtica” (-), koja ne može da bude na početku, na kraju i dve uzastopne na 3. i 4. poziciji.

Kako da registrujete domen ako se nalazite u Srbiji?

Nacionalni internet domen je oznaka teritotijalne pripadnosti. Srbija ima dva nacionalna domena: “.rs” i “.срб” i oni su bitni za sve koji žive i rade u Srbiji. ICANN je oba naša nacionalna domena dodelio na upravljanje RNIDS-u (Registar nacionalnog internet domena Srbije). Oba imaju po 5 domenskih prostora:

  1. “.rs” , “.co.rs”, “.org.rs” , “.edu.rs” , “.in.rs”;
  2. “.срб” , “.пр.срб” , “ .орг.срб” , “ .обр.срб”, “ .од.срб”.

Naslednik nekadašnjeg “.yu domena” je “.rs” i ima registrovanih 87396 korisnika, a “.срб” je deo porodice domena sa internacionalizovanim nazivom (IDN – International Domain Name). To su domeni koji nisu napisani alfabetom – posle ruskog “.рф” to je drugi ćirilični domen. Do sada je registrovano 2939 korisnika. Ovaj domen je posebno povoljan na tržištu i RNIDS ima obavezu da pomogne zastupljenost ćirilice.

RNIDS je ustupio sledeće domene:

“.ac.rs” i “.ак.срб” – njima upravlja Akademska mreža Srbije;

“.gov.rs” I “.упр.срб” – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

RNIDS ima pravo da rezerviše nacionalne domene od posebnog značaja za Republiku Srbiju bez saglasnosti onoga za koga je registrovan. Na taj način izbegavaju se zloupotrebe i zbunjivanje korisnika interneta u Srbiji – na sajtu RNIDS postoje liste rezervisanih domena.

Želite domen koji će u prvi plan istaći Vašu oblast rada?

Tada ćete izabrati neki od internacionalnih domena, kao što su “.com”, “.org”, “.travel”, “.biz”… Oni su skuplji, ali omogućavaju bolje rangiranje Vašeg sajta u listama pretraga.

Šta je Vaš posao kao krajnjeg korisnika?

Potrebno je da odaberete firmu koja će za vas podneti zahtev za registarciju domena. Ukupan period registracije ne može biti duži od 10 godina. Vlasnici sajtova (dakle Vi) sami odlučuju o izboru naziva domena . Naknade za registraciju samostalno određuju ovlašćeni registri.

Vi plaćate maloprodajnu cenu. Najjeftiniji nazivi “ .in.rs” i “.од.срб” namenjeni su za lične potrebe pojedinaca. Može se desiti da je izabrani naziv domena zauzet, ali pokušajte sa drugim nazivom – tu Vaša kreativnost može doći do izražaja.