SEO optimizacija sajta

seo-optimizacija-sajtaSEO je skraćenica za izraz Search Engine Optimisation koji potiče iz engleskog jezika, a u prevodu znači prilagođavanje sajta pretraživačima. SEO optimizacija sajta podrazumeva unapređivanje kvaliteta koda sajta, kao i njegovog sadržaja, radi što boljeg pozicioniranja na pretraživačima (Google, Yahoo, Bing i drugi).

Zašto je potrebno optimizovati web sajt?

Glavni cilj optimizacije sajta je dostizanje pozicije ‚‚TOP 10“ u rezultatima pretrage za određenu ključnu reč – što znači naći se na prvoj strani pretraživača.

Zbog čega je to neophodno?

Svako ko se odluči da napravi internet prezentaciju, motivisan je, pre svega time, da informiše najširu javnost u vezi sa svojom delatnošću. Kad su u pitanju komercijalni sajtovi – ova vrsta publiciteta se može direktno odraziti na poslovanje firme, odnosno na zaradu. Ali, da bi se za jednu firmu znalo, nije dovoljno samo da ima sajt, već je neophodno da taj sajt bude kvalitetan i dostupan (visoko pozicioniran na pretraživačima).

Zašto?

Zato što većina korisnika interneta (po statističkim podacima) neće ići dalje od prve, eventualno druge strane. Dakle, ako niste na prvoj strani – kao da niste na internetu! Drugim rečima, ako imate loše pozicioniran sajt, to je kao da ga i nemate – jer je nevidljiv, a samim tim i nekoristan!

Da bi jedan sajt bio funkcionalan, mora da bude dobro optimizovan – dostupan velikom broju posetilaca (visoko pozicioniran na pretraživačima) i što je još važnije, on mora da privuče tzv. prave posetioce (one koji su zaista zainteresovani za Vaš proizvod). Samo takav sajt ima svoju upotrebnu vrednost jer donosi mnogo potencijalnih klijenata, a samim tim i velike mogućnosti za prodaju usluga ili robe, odnosno za ozbiljnu zaradu.

Kako se odvija proces optimizacije web sajta?

Google, Yahoo, Bing i ostali pretraživači koriste preko 200 kriterijuma po kojima se vrši rangiranje web sajtova. Ti kriterijumi su strogo čuvana poslovna tajna pretraživača jer je u njihovom interesu da na prve stranice interneta izbace najkvalitetnije sajtove, zato što to direktno utiče na njihovu zaradu. Ipak, stručnjaci za SEO optimizaciju su proučavanjem ove problematike došli do određenih pretpostavki koji su to faktori koji utiču na dobru optimizaciju web sajta.

Jedan od osnovnih faktora dobre optimizacije jeste kvalitetan sadržaj sajta. Pod time se, pre svega, misli na tekst koji svakako mora biti originalan da Vas ne bi procenili kao plagijatora i zbog toga loše rangirali. Međutim i ostali elementi sadržaja (npr. fotografije) moraju biti optimizovani da bi ih pretraživači primetili.

Drugi kriterijum za optimizaciju sajta jeste odabir ključnih reči. Svaka web stranica mora da ima po jednu ključnu reč (ili izraz – sintagmu) i više sekundarnih ključnih reči. Najbitnija je naslovna stranica gde se nalazi glavna ključna reč za ceo sajt. Odabir ključnih reči se vrši na osnovu: vrste delatnosti kojom se neka firma bavi; ciljne grupe (potencijalnih klijenata) koju treba taj sajt da privuče i analize sajtova konkurentskih firmi.

Ključne reči su izuzetno važne, zato što Vas potencijalni klijenti upravo pomoću njih pronalaze na internetu. Primera radi, ako se bavite izradom i prodajom pvc stolarije, logično je da te reči budu ključne za Vaš sajt jer će svaki potencijalni kupac koji se informiše na internetu, za pretragu ,obavezno ukucati baš te reči.

Ovo bi bila ,,on page ‘’optimizacija i odnosi se na aktivnosti koje se obavljaju unutar stranica Vašeg sajta. ,,Off page’’ optimizacija se obavlja izvan Vašeg sajta i podrazumeva njegovo povezivanje sa drugim sajtovima, socijalnim mrežama, poslovnim direktorijumima i slično – što je takođe od velikog značaja za njegovo rangiranje.

SEO optimizacija je složen proces koji se se obavlja paralelno sa izradom sajta, ali se tu ne završava. Kvalitetno izrađen sajt je neophodno održavati – obnavljati povremeno novim i zanimljivim sadržajem, koji se naravno mora i optimizovati. Podrazumeva se da jedan ovako ozbiljan posao mogu da obave samo profesionalci – web dizajneri.

Ukoliko želite da napravite za svoju firmu kvalitetan i dobro optimizovan sajt ili već imate sajt koji je loše pozicioniran na pretraživačima i slabo posećen, javite nam se!

Mi smo profesionalna internet agencija sa ogromnim iskustvom u svom poslu. Uz stručnu pomoć našeg tima Vaš sajt se može naći na prvoj stranici interneta u pretragama!