Testiranje web sajta:

Faza testiranja web sajta obuhvata:
Faza testiranja web sajta igra ključnu ulogu u osiguravanju da web sajt radi ispravno, da pruža optimalno korisničko iskustvo i da je kompatibilan sa različitim uređajima i preglednicima. Ova faza se sastoji iz tri ključna koraka: funkcionalno testiranje, testiranje kompatibilnosti i korisničko testiranje. Evo detaljnog opisa svake od ovih faza:

Funkcionalno testiranje:
Funkcionalno testiranje je proces provere da li sve funkcije web sajta rade ispravno i u skladu sa očekivanjima. To uključuje testiranje svih interaktivnih elemenata, formi, linkova, navigacije, korisničke autentikacije, obrade podataka i drugih funkcionalnosti koje su deo web sajta. Cilj funkcionalnog testiranja je identifikacija i otklanjanje svih grešaka (bagova) i problema koji mogu uticati na performanse i funkcionalnost web sajta pre nego što se on lansira javno. Ovaj proces obično uključuje automatizovano testiranje koristeći alate kao što su Selenium, kao i ručno testiranje od strane QA (Quality Assurance) tima ili razvojnih inženjera.

Kompatibilnost:
Testiranje kompatibilnosti je proces provere kako web sajt izgleda i funkcioniše na različitim uređajima (računari, mobilni uređaji) i pretraživači (Chrome, Firefox, Safari, Edge, itd.). Cilj ovog testiranja je osigurati da web sajt pravilno prikazuje sadržaj i da sve funkcionalnosti rade ispravno na svim podržanim uređajima i pretraživačima. Ovaj proces obično uključuje manualno testiranje gde se web sajt posećuje na različitim uređajima i pretraživačima kako bi se identifikovale eventualne razlike u prikazu i funkcionalnosti.Korisničko testiranje:
Korisničko testiranje je proces prikupljanja povratnih informacija od stvarnih korisnika kako bi se ocenilo korisničko iskustvo web sajta. Ovo može uključivati organizovanje fokus grupa, ankete, intervjuisanje korisnika ili upotrebu alata za praćenje ponašanja korisnika na web sajtu (npr. Google Analytics). Cilj korisničkog testiranja je identifikacija potencijalnih problema ili nedostataka u korisničkom iskustvu i prikupljanje sugestija za poboljšanje pre nego što se web sajt lansira ili u budućim iteracijama.

Ovi koraci testiranja su od vitalnog značaja za osiguranje kvaliteta web sajta i zadovoljenje potreba korisnika. Kroz funkcionalno testiranje, testiranje kompatibilnosti i korisničko testiranje, tim može identifikovati i otkloniti probleme pre hostovanja web sajta, čime se osigurava optimalno korisničko iskustvo i uspeh projekta.