Web dizajn

web-dizajnEngleska reč design znači nacrt. U “Rečniku stranih reči i izraza” Milana Vujaklije stoji da je dizajn “grana primenjene umetnosti koja se bavi likovnom stranom oblikovanja predmeta industrijske proizvodnje”. U porodici različitih vrsta dizajna – industrijski, tekstilini, grafički, arhitektonski – web dizajn je najmlađi. Nastao je devedesetih godina prošlog veka i do sada prošao kroz nekoliko faza.

Razvoj web dizajna

Krajem 20. veka pojavili su se prvi sajtovi. Tada je bilo najvažnije preneti korisnicima određene podatke, pa niko i nije obraćao pažnju na njihov izgled. A i mogućnosti su bile skromne (nedovoljno razvijeni programski jezici, slabi računari, spora konekcija). Niste mogli koristiti više boja ili grafiku.

Međutim, informatika, kao grana ljudske delatnosti, razvija se najbrže od svih, pa je tako i web dizajn, za dvadesetak godina postojanja, doživeo pravu revoluciju. Najpre su tastere sa rečima zamenile prve ikonice, a zatim se pojavio i prvi organizovani meni za lakše pretraživanje. Nekada je postojao samo jedan programski jezik – HTML. Danas imamo nekoliko HTML verzija, JavaScript, CSS, Flash, XML. Njihov razvoj omogućio je korišćenje slikovnih šema i šablona.

Naše vreme je multimedijalna era – audio, video i grafički dodaci – danas se mogu naći na jednom mestu, zahvaljujući web dizajnu. Ne postoje nikakva tehnička ograničenja, a kreativnost dizajnera dolazi do punog izražaja.

Šta je potrebno za dobar web dizajn?

 • poznavanje programskih jezika i funkcionisanje računara;
 • poznavanje vodećih ideja u internet marketingu – važno je istaći da World Wide Web daje smernice za razvoj dizajna;
 • talenat i volja da se uči.

Dakle, neophodni su školovani ljudi za ovu oblast koji će za Vas kreirati funkcionalan i atraktivan sajt. Oni poseduju znanje, alate i iskustvo da urade kompletnu i unikatnu web prezentaciju. U informaciono-komunikacionim tehnologijama stvari se menjaju takvom brzinom da je prvi utisak i poslednji. Dakle, posetilac sajta mora da bude odmah privučen.

Kako izgleda dobar web prostor?

Pre svega, bitna je oblast poslovanja kojom se bavite, jer Vaš sajt će privući određenu grupaciju korisnika (školski i turistički sajt razlikuju se i po obimu i po vrsti sadržaja). Izgled sajta zavisiće i od uzrasta i kulture posetilaca (na primer sajtovi namenjeni tinejdžerima i poslovnim ljudima neće izgledati isto). U skladu sa Vašim potrebama određuje se vrsta i veličina sajta.

Postoje različite mogućnosti – od osnovnih preko standardnih do biznis paketa. Izrada web sajta do 5 strana (6 obrađenih slika i jednom imejl adresom) idealna je za male firme i lične prezentacije. Web dizajn firma će Vam obezbediti i:

 • obavezan kontakt na meniju sajta;
 • hosting (smeštaj Vašeg sajta na server odakle će biti dostupan svima);
 • domen – naziv koji se kuca prilikom pretraživanja (npr. google.com );
 • SEO optimizaciju – prilagođavanje sajta pretraživačima (to će Vam omogućiti bolje pozicioniranje sajta na pretraživačima – Google, Yahoo…).

Naravno, ako su potrebe Vaše firme veće i sadržaj sajta će rasti – do 10 ili 20 stranica, 15 i više obrađenih i postavljenih slika, od 2 do 10 imejl adresa, statistika posećenosti. Ukoliko se opredelite za dinamički sajt, dobićete i obuku za CMS tj. bićete u mogućnosti da sami menjate sadržaj svog sajta. Ako se bavite trgovinom, na sajt će biti postavljeni:

 • katalog (unos do 100 proizvoda o kojima se korisnici mogu informisati)   ili
 • prodavnica (osim opisa, proizvod se može staviti u korpu i kupiti).

Web dizajn podrazumeva i druge dodatke: dodavanje novih strana, blog, postavljanje anketa, kalendar, vremensku prognozu, kursnu listu, vesti, dodatni jezik…

Pored svega što smo naveli, važno je i da Vas upozorimo na jednu opasnost: pretrpani sajtovi odbijaju korisnike. Zapamtite – dobar sajt mora da ima estetsku, ali i upotrebnu vrednost – dakle da bude sadržajan, privlačan, ali i funkcionalan!

Kontaktirajte nas – web dizajn je za naš izazov. Predstavite nam svoje potrebe i cilj postojanja Vašeg web prostora, a mi ćemo za Vas kreirati vizuelno perfektan i praktičan sajt – od dubine do sjajne površine. On će biti jednostavan za korišćenje krajnjim korisnicima, biće kompatibilan sa svim modernim pretraživačima i prilagođen svim rezolucijama – moći će da se otvori i na prenosivim uređajima, poput tablet ili mobilnih telefona. Jednostavno rečeno – dobićete kvalitet.

SEO optimizacija sajta

seo-optimizacija-sajtaSEO je skraćenica za izraz Search Engine Optimisation koji potiče iz engleskog jezika, a u prevodu znači prilagođavanje sajta pretraživačima. SEO optimizacija sajta podrazumeva unapređivanje kvaliteta koda sajta, kao i njegovog sadržaja, radi što boljeg pozicioniranja na pretraživačima (Google, Yahoo, Bing i drugi).

Zašto je potrebno optimizovati web sajt?

Glavni cilj optimizacije sajta je dostizanje pozicije ‚‚TOP 10“ u rezultatima pretrage za određenu ključnu reč – što znači naći se na prvoj strani pretraživača.

Zbog čega je to neophodno?

Svako ko se odluči da napravi internet prezentaciju, motivisan je, pre svega time, da informiše najširu javnost u vezi sa svojom delatnošću. Kad su u pitanju komercijalni sajtovi – ova vrsta publiciteta se može direktno odraziti na poslovanje firme, odnosno na zaradu. Ali, da bi se za jednu firmu znalo, nije dovoljno samo da ima sajt, već je neophodno da taj sajt bude kvalitetan i dostupan (visoko pozicioniran na pretraživačima).

Zašto?

Zato što većina korisnika interneta (po statističkim podacima) neće ići dalje od prve, eventualno druge strane. Dakle, ako niste na prvoj strani – kao da niste na internetu! Drugim rečima, ako imate loše pozicioniran sajt, to je kao da ga i nemate – jer je nevidljiv, a samim tim i nekoristan!

Da bi jedan sajt bio funkcionalan, mora da bude dobro optimizovan – dostupan velikom broju posetilaca (visoko pozicioniran na pretraživačima) i što je još važnije, on mora da privuče tzv. prave posetioce (one koji su zaista zainteresovani za Vaš proizvod). Samo takav sajt ima svoju upotrebnu vrednost jer donosi mnogo potencijalnih klijenata, a samim tim i velike mogućnosti za prodaju usluga ili robe, odnosno za ozbiljnu zaradu.

Kako se odvija proces optimizacije web sajta?

Google, Yahoo, Bing i ostali pretraživači koriste preko 200 kriterijuma po kojima se vrši rangiranje web sajtova. Ti kriterijumi su strogo čuvana poslovna tajna pretraživača jer je u njihovom interesu da na prve stranice interneta izbace najkvalitetnije sajtove, zato što to direktno utiče na njihovu zaradu. Ipak, stručnjaci za SEO optimizaciju su proučavanjem ove problematike došli do određenih pretpostavki koji su to faktori koji utiču na dobru optimizaciju web sajta.

Jedan od osnovnih faktora dobre optimizacije jeste kvalitetan sadržaj sajta. Pod time se, pre svega, misli na tekst koji svakako mora biti originalan da Vas ne bi procenili kao plagijatora i zbog toga loše rangirali. Međutim i ostali elementi sadržaja (npr. fotografije) moraju biti optimizovani da bi ih pretraživači primetili.

Drugi kriterijum za optimizaciju sajta jeste odabir ključnih reči. Svaka web stranica mora da ima po jednu ključnu reč (ili izraz – sintagmu) i više sekundarnih ključnih reči. Najbitnija je naslovna stranica gde se nalazi glavna ključna reč za ceo sajt. Odabir ključnih reči se vrši na osnovu: vrste delatnosti kojom se neka firma bavi; ciljne grupe (potencijalnih klijenata) koju treba taj sajt da privuče i analize sajtova konkurentskih firmi.

Ključne reči su izuzetno važne, zato što Vas potencijalni klijenti upravo pomoću njih pronalaze na internetu. Primera radi, ako se bavite izradom i prodajom pvc stolarije, logično je da te reči budu ključne za Vaš sajt jer će svaki potencijalni kupac koji se informiše na internetu, za pretragu ,obavezno ukucati baš te reči.

Ovo bi bila ,,on page ‘’optimizacija i odnosi se na aktivnosti koje se obavljaju unutar stranica Vašeg sajta. ,,Off page’’ optimizacija se obavlja izvan Vašeg sajta i podrazumeva njegovo povezivanje sa drugim sajtovima, socijalnim mrežama, poslovnim direktorijumima i slično – što je takođe od velikog značaja za njegovo rangiranje.

SEO optimizacija je složen proces koji se se obavlja paralelno sa izradom sajta, ali se tu ne završava. Kvalitetno izrađen sajt je neophodno održavati – obnavljati povremeno novim i zanimljivim sadržajem, koji se naravno mora i optimizovati. Podrazumeva se da jedan ovako ozbiljan posao mogu da obave samo profesionalci – web dizajneri.

Ukoliko želite da napravite za svoju firmu kvalitetan i dobro optimizovan sajt ili već imate sajt koji je loše pozicioniran na pretraživačima i slabo posećen, javite nam se!

Mi smo profesionalna internet agencija sa ogromnim iskustvom u svom poslu. Uz stručnu pomoć našeg tima Vaš sajt se može naći na prvoj stranici interneta u pretragama!

Registracija domena

domenŽelite da pronađete neku osobu ili firmu na internetu? Kako?

Morate ukucati adresu na svom kompjuteru. Ta adresa mora biti jedinstvena (može biti ime ili broj) kako bi kompjuteri, po Vašem nalogu, mogli da je pronađu. ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je međunarodna korporacija, osnovana 1998. godine, koja koordinira ovaj proces. Ona ne može da kontroliše sadržaj na internetu, ali zahvaljujući kontroli domena obezbeđuje sigurnost, stabilnost i operativnost sistema.

Šta je domen?

To je skup podataka koji opisuju jedinstvenu administrativno – tehničku celinu na internetu, koja koristi cifre. Naziv domena je tekstualna oznaka prema DNS (the domain name system). Da pojasnimo ovo na praktičnom primeru. Čuli ste za Google pretraživač? Da li Vam je lakše da kucate: www.google.com (URL adresa) ili 216.58.219.4. (IP adresa)?

Naravno, lakše je upamtiti tekstualni naziv. Globalna mreža je danas toliko napredovala da je dovoljno ukucati samo deo naziva i traženi sajt će se pojaviti.

U nazivu domena postoje dva elementa: pre i posle „tačke“ (pr. “gmail.com”). Posle tačke je najviši nivo domena, u našem primeru to je “.com”. Pre tačke nalazi se ime korisnika, ovde je to “gmail”, koje omogućava registraciju. Svi domeni nalaze se u Centralnom registru kojim upravlja Registar internet domena. Nekada se domen ispisivao slovima engleskog alfabeta, ali razvojem IDN standarda (International Domain Name) danas se koriste i drugi svetski jezici i pisma, što se može videti i u našem nacionalnom domenu “.срб”, o čemu će kasnije biti reči.

Domen može da ima od 2 do 63 znaka I to: cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i “crtica” (-), koja ne može da bude na početku, na kraju i dve uzastopne na 3. i 4. poziciji.

Kako da registrujete domen ako se nalazite u Srbiji?

Nacionalni internet domen je oznaka teritotijalne pripadnosti. Srbija ima dva nacionalna domena: “.rs” i “.срб” i oni su bitni za sve koji žive i rade u Srbiji. ICANN je oba naša nacionalna domena dodelio na upravljanje RNIDS-u (Registar nacionalnog internet domena Srbije). Oba imaju po 5 domenskih prostora:

 1. “.rs” , “.co.rs”, “.org.rs” , “.edu.rs” , “.in.rs”;
 2. “.срб” , “.пр.срб” , “ .орг.срб” , “ .обр.срб”, “ .од.срб”.

Naslednik nekadašnjeg “.yu domena” je “.rs” i ima registrovanih 87396 korisnika, a “.срб” je deo porodice domena sa internacionalizovanim nazivom (IDN – International Domain Name). To su domeni koji nisu napisani alfabetom – posle ruskog “.рф” to je drugi ćirilični domen. Do sada je registrovano 2939 korisnika. Ovaj domen je posebno povoljan na tržištu i RNIDS ima obavezu da pomogne zastupljenost ćirilice.

RNIDS je ustupio sledeće domene:

“.ac.rs” i “.ак.срб” – njima upravlja Akademska mreža Srbije;

“.gov.rs” I “.упр.срб” – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

RNIDS ima pravo da rezerviše nacionalne domene od posebnog značaja za Republiku Srbiju bez saglasnosti onoga za koga je registrovan. Na taj način izbegavaju se zloupotrebe i zbunjivanje korisnika interneta u Srbiji – na sajtu RNIDS postoje liste rezervisanih domena.

Želite domen koji će u prvi plan istaći Vašu oblast rada?

Tada ćete izabrati neki od internacionalnih domena, kao što su “.com”, “.org”, “.travel”, “.biz”… Oni su skuplji, ali omogućavaju bolje rangiranje Vašeg sajta u listama pretraga.

Šta je Vaš posao kao krajnjeg korisnika?

Potrebno je da odaberete firmu koja će za vas podneti zahtev za registarciju domena. Ukupan period registracije ne može biti duži od 10 godina. Vlasnici sajtova (dakle Vi) sami odlučuju o izboru naziva domena . Naknade za registraciju samostalno određuju ovlašćeni registri.

Vi plaćate maloprodajnu cenu. Najjeftiniji nazivi “ .in.rs” i “.од.срб” namenjeni su za lične potrebe pojedinaca. Može se desiti da je izabrani naziv domena zauzet, ali pokušajte sa drugim nazivom – tu Vaša kreativnost može doći do izražaja.

Redizajn sajta

redizajn-sajtaPod redizajnom sajta podrazumeva se zadržavanje istog sajta (osnovnih karakteristika i domena), ali i delimična promena njegove strukture i dizajna, da bi se od postojećeg – zastarelog i nefunkcionalnog sajta kreirao novi – moderniji i funkcionalniji.

Kada treba redizajnirati sajt?

Napravili ste sajt pre nekoliko godina u skladu sa zahtevima tadašnjeg vremena – dobro dizajniran, funkcionalan, dostupan posetiocima i dobro pozicioniran na pretraživačima. Neko vreme ste od ovakvog sajta imali velike koristi – Vaš sajt je bio dobro posećen i na taj način ste stekli veliki broj novih klijenata. Ali, u poslednje vreme se situacija preokrenula, imate sve manje posetilaca, a samim tim i sve manje klijenata – što direktno utiče na Vaš posao i zaradu. Primetili ste da su sajtovi konkurentskih firmi bolje posećeni i modernije dizajnirani. Pitate se da li je vreme da napravite neke ozbiljne promene na svom sajtu.

Ako imate ovu dilemu, potrebno je da postavite sebi nekoliko bitnih pitanja.

Razmislite:

1.Da li je Vaša delatnost, sa svim novinama koje ste u nju uveli u poslednje vreme (nove usluge ili roba, cene, uslovi poslovanja i slično), adekvatno predstavljna na sajtu?

2.Da li ste zadovoljni izgledom svog sajta i organizacijom sadržaja na njemu?

3.Da li su informacije na Vašem sajtu aktuelne, dostupne i pregledne?

4.Da li je Vaš sajt prilagođen za prikazivanje na svim uređajima (mobilni telefoni, tablet i laptop računari)?

5.Da li Vas potencijalni klijenti pronalaze lako na pretraživačima?

Ukoliko na ova pitanja odgovorite negativno, vreme je da redizajnirate svoj sajt!

Kada donesete odluku da redizajnirate svoj sajt, nameću Vam se nova pitanja:

Kome poveriti ovaj posao i u kojem pravcu treba napraviti izmene?

Ovo su dve vrlo bitne odluke za Vas u tom trenutku. Podrazumeva se da ćete redizajniranje svog sajta prepustiti stručnjacima – web dizajnerima koji će to profesionalno odraditi za Vas. Što se tiče ove druge odluke, dizajneri će Vam i tu pomoći.

U saradnji sa njima Vi ćete analizirati svoj postojeći sajt (njegove dobre i loše strane). Dobre strane ćete svakako zadržati i na novom. Ne zaboravite – cilj Vam je da privučete nove klijente , a ne da izgubite stare, tako da novi sajt ne bi trebalo da potpuno promeni svoj identitet – mora da ostane prepoznatljiv za redovne korisnike!

Zatim je poželjno analizirati i sajtove konkurentskih firmi. Šta je to što njihove sajtove čini bolje posećenim? Da li je to prvlačniji izgled ? Možda bolja navigacija koja posetiocima omogućava lakše snalaženje na sajtu? Da li su drugi sajtovi bolje optimizovani (dostupniji za pronalaženje na pretraživačima)? Možda se ovi sajtovi redovno ažuriraju i pružaju stalno sveže i korisne informacije posetiocima?

I, najzad neophodno je analizirati koje su se sve to promene dogodile, kako u poslovanju Vaše firme, tako i u razvoju savremenih tehnologija, i zaključiti šta je to što je zastarelo na Vašem sajtu. Da li Vam je potreban jednostavniji sistem za upravljanje sadržajem sajta? Možda Vaš sajt treba prilagoditi za pristup preko pametnih telefona i tablet uređaja i povezati ga sa društvenim mrežama? Možda Vam je potrebna opcija za elektronsku kupovinu i slično?

Nakon ovakve opsežne i ozbiljne analize donosi se odluka u kojem će se pravcu redizajnirati sajt – koje sve karakteristike treba da ima da bi bio privlačniji posetiocima, moderniji i funkcionalniji, a samim tim i koristan za dalji napredak Vaše firme.

Ostaje Vam još samo da odaberete web dizajn firmu kojoj ćete poveriti redizajniranje Vašeg sajta. Kada budete o tome odlučivali, imajte u vidu i nas!

Mi smo profesionalna internet agencija koja vrlo povoljno obavlja sve usluge na internetu.

Pravljenje sajta

pravljenje-sajtaPrisustvo na internetu jedan je od najznačajnijih uslova za uspešno poslovanje u 21. veku. Možete da budete najveći majstor svog zanata, da napravite najbolji proizvod i da ga nudite po najpovoljnijim cenama – ali ako niko ne zna za njega, nećete ga prodati. Da biste to postigli, morate da imate dobru reklamu, a najbolja reklama danas je prezentacija na internetu.

Otkad je sveta i veka, otkad postoji trgovina – postoji i reklama, samo se njen oblik kroz istoriju menjao (od hvaljenja robe vikanjem na pijačnim trgovima do oglašavanja u elektronskim medijima). A moć reklame je ogromna, često i presudna – ona može preko noći potpuno preokrenuti Vašu poslovnu budućnost.

Jedan od najzanimljivijih primera moći reklame je ‚‚slučaj“ kabarea ‚‚Mulen ruž“ otvorenog 1889. godine u Parizu. Njegov tadašnji vlasnik je čitave dve godine ulagao napore da od ovog, tada prosečno posećenog mesta, stvori najveću atrakciju pariskog noćnog života. To mu je pošlo za rukom tek kada je širom Pariza osvanuo plakat na kojem je predstavljen ovaj kabare.Taj plakat uradio je za njega Anri de Tuluz-Lotrek, jedan od najvećih slikara 19. veka, ali i jedan od najvećih poznavalaca noćnog života Pariza svog vremena. Zanimljivo je reći i to da ‚‚Mulen ruž“ danas, posle 126 godina postojanja, godišnje poseti oko 600 000 turista, a da je 2013. godine njegova zarada bila oko 65 miliona evra.

Ovaj primer najbolje pokazuje to da nije svejedno kome ćete prepustiti reklamiranje svojih proizvoda. Danas – u veku ‚‚potrošačke kulture“, masovne proizvodnje i masovnog reklamiranja proizvoda – kada kupac ima na raspolaganju ogromnu ponudu robe iste vrste, zaista nije lako doneti ovu odluku.

U svakom slučaju, ako imate kvalitetan proizvod, treba Vam i kvalitetna reklama – dakle treba Vam web sajt – najmoćniji način predstavljanja u medijima.

A šta je to dobar web sajt?

Najjednostavnije rečeno, dobar web sajt je onaj koji na najbolji i najadekvatniji način predstavlja Vašu delatnost (proizvode ili usluge), a pritom je jednostavan za korišćenje i omogućava pristup velikom broju posetilaca (potencijalnih klijenata). A da bi se ovakav sajt napravio neophodno je da ga rade stručnjaci – web dizajneri.

Kako nastaje kvalitetan web sajt?

Da bi se napravio kvalitetan web sajt potrebno je, da se pre svega, stvori tesna saradnja izmedju klijenta naručioca sajta (u ovom slućaju Vas) i stručnjaka koji će ga osmisliti. Vi najbolje poznajete delatnost kojom se bavite i svoje klijente, Vi sebi postavljate poslovne ciljeve – profesionalci su tu da sadržaj (informacije) koji im Vi date uobliče i taj deo bi trebalo u potpunosti prepustiti njima – jer oni su stručnjaci marketinga, dizajna i programiranja.

Oni će, na osnovu materijala koji ste im dostavili, dizajnirati Vaš sajt – što znači da će napraviti odgovarajući izbor tekstova, fotografija, boja, linija (ako je potrebno – animacija, muzike i sl.). Zatim će sve to vizuelno uobličiti tako ima estetski i funkcinalni kvalitet.

Dobro dizajniran sajt jeste na oko privlačan potencijalnom posetiocu, ali važnije od toga je da on bude sadržajan, pregledan i posećen – dakle da pruža najbitnije informacije o Vama i Vašem poslovanju, da se korisnici na njemu lako snalaze (stvaranje preglednog menija sa dobrom navigacijom) i da bude dostupan velikom broju posetilaca (optimizacija sajta).

U skladu sa Vašim potrebama odredjuje se vrsta i veličina sajta. Izbor veličine sajta zavisiće od količine informacija, a vrsta od posla kojim se bavite.

Sada kad znate šta je to dobar web sajt i kako se odvija proces njegovog kreiranja, ostaje Vam još da odaberete ‚‚svog Tuluz-Lotreka“ odnosno web dizajn firmu koja će Vas na pravi način predstaviti i tako unaprediti Vaše poslovanje. A izbor, kao što rekosmo nije lak!

Evo još jednog saveta! Da bi se donela bilo koja ispravna odluka, neophodno je dobro se informisati. Jedan od kriterijuma pri izboru web dizajn firme mogao bi da bude i proučavanje njihovih sajtova. Dakle izadjite na odredjeni broj ovih sajtova i proučite kako su ih osmislili za svoje potrebe. Ako Vam se dopadne njihov izgled, ako sa lakoćom možete da razumete tekstove, ako se lako snalazite na sajtu i ako su ih Google i Yahoo izbacili u prvih 10 – možda je to baš ono što tražite. Ako su umeli da naprave dobar sajt za sebe, moći će da naprave i za Vas.