Proces izrade Web Shop-a:

Izrada web shopa:
Izrada web shopa putem WordPress-a uključuje nekoliko faza koje su ključne za razvoj funkcionalnog i atraktivnog e-komerc sajta. Evo detaljnijeg opisa svake faze:

Planiranje:
Definišite ciljeve web shopa, kao što su prodaja proizvoda ili usluga, izgradnja brenda, povećanje prodaje, itd. Razmislite o potrebama i preferencijama ciljne publike, kao i o konkurenciji. Odlučite se za WordPress kao platformu za izgradnju web shopa, uz dodatak WooCommerce-a za funkcionalnost e-trgovine. Odaberite temu koja odgovara potrebama vašeg web shopa i estetici brenda. Postoji mnogo WordPress tema koje su posebno prilagođene e-trgovini. Prilagodite izabrane teme kako bi se uklopile sa brend identitetom, uključujući promenu boja, fontova, loga i drugih elemenata. Dizajnirajte korisničko iskustvo koje je intuitivno i jednostavno za navigaciju, omogućavajući korisnicima lako pronalaženje proizvoda i procesiranje narudžbina.

Instalacija WordPress-a i WooCommerce-a:
Postavite WordPress na hosting platformu i instalirajte WooCommerce plugin kako biste dodali funkcionalnost e-trgovine. Podesite osnovne postavke WooCommerce-a, kao što su valute, opcije dostave, načini plaćanja, porezi itd. Kreirajte proizvode u WooCommerce-u, unoseći informacije o proizvodu, cenu, slike, kategorije, opis i ostale relevantne detalje. Dodajte dodatke ili pluginove koji poboljšavaju funkcionalnost web shopa, kao što su filteri, recenzije proizvoda, tabela veličina, itd.Testiranje i puštanje u rad:
Proverite da li svi elementi web shopa funkcionišu ispravno, uključujući proces kupovine, korpu, naplatu, dostavu, itd. Proverite kompatibilnost web shopa sa različitim pretraživačima, uređajima (računari, tableti, mobilni uređaji) i operativnim sistemima. Zamolite nekoliko korisnika da testiraju web shop i pruže povratne informacije o korisničkom iskustvu, navigaciji i funkcionalnosti. Kada završite sa testiranjem i ispravkama, možete pokrenuti web shop tako što ćete ga staviti online i učiniti ga dostupnim javnosti. Pokrenite marketinške kampanje kako biste privukli posetioce na vaš web shop, uključujući SEO optimizaciju, društvene mreže, e-mail marketing, oglašavanje itd. Redovno pratite performanse web shopa kroz analizu podataka, kao što su broj poseta, stopa konverzije, prosečna vrednost korpe itd., i prilagođavajte strategiju u skladu sa dobijenim informacijama.

Nakon pokretanja prodavnice, važno je nastaviti sa održavanjem i nadogradnjom web shopa kako bi se osiguralo optimalno iskustvo korisnika i postigli poslovni ciljevi. Ovo uključuje redovno ažuriranje sadržaja, rešavanje eventualnih problema i prilagođavanje strategije u skladu sa promenama u tržištu i potrebama ciljne publike.